ЈАВНА РАСПРАВА о Нацрту Ревизије Регулационог плана зоне С1Ц1

Број: 04-363-35/21

Теслић, 25. 09. 2023. године

 

Одјељење за просторно уређење Теслић, у смислу члана 48. став 6. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), објављује:

 

 

 

О Г Л А С

о одржавању ЈАВНЕ РАСПРАВЕ о Нацрту Ревизије  Регулационог плана зоне С1Ц1, у Теслићу

 

1.ОБАВЈЕШТАВА се јавност општине Теслић и власници непокретности у обухвату Плана, да је дана 12.07.2023. године, утврђен: Нацрт Ревизије  Регулационог плана зоне С1Ц1, у Теслићу (у даљем тексту: План).

2.ЈАВНА РАСПРАВА ће се одржати у  понедељак 02.10.2023. године, са почетком у  11.00 часова, у сали (други спрат)зграда Завода за запошљавање,ул.Карађорђева 1А.

 

На јавној расправи ће се разматрати став носиоца израде Плана, „Урбис Центар“ Д.О.О. Бања Лука, о приједлозима и мишљењима који су достављени током јавног увида.

Овим путем позивамо све заинтересоване да узму учешћа у јавној расправи и дају своје мишљење о нацрту Плана.

 

НАЧЕЛНИК   ОДЈЕЉЕЊА:

Никола Стокић, дипл.инж.грађ.