У  Теслићу је 11.09.2017.године презентован пројекат Регионални  програм Уједињених  нација  за  Западни  Балкан (ReLOaD), који  финансира ЕУ а проводи Развојни програм Уједињених нација  (УНДП).У оквиру истог догађаја су присутни представници организација цивилног друштва упознати са приоритетним областима за пројекте који ће бити финансирани током реализације пројекта.

Приоритетне области за пројекте који ће бити имплементирани на територији општине Теслић су усклађене са Стратегијом развоја општине Теслић и то су :

 1. Заштита животне средине
  • Унапређење енергетске ефикасности и подршка активностима које доприносе смањењу загађења животне средине

 

 1. Социјална инклузија
  • Побољшање положаја маргинализованих категорија становништва
  • Промоција и подршка за предузетништво маргинализованих група

 

 1. Млади
  • Унапређење волонтеризма младе популације

 

 1. Култура и спорт

 

 • Стварање амбијента за развој спорта и рекреативних активности
 • Унапређење садржаја и разноврсности културних дешавања

 

Испред пројектног тима УНДП расправи је присуствовала  Бранка Матић која је присутним представницима ОЦД представила битне информације о пројекту и предстојећем јавном позиву за финансирање пројеката из стратешки важних области.

Забиљежена је велика посјећеност представника невладиних организација и спортских удружења на догађају, који су активно учествовали у расправи. Том приликом су најављене и неке од наредних активности као што је одржавање дана отворених врата у Теслићу током трајања јавног позива као и обука за представнике невладиног сектора.

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости