На основу члана 28. и 29. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Документа  оквирног буџета за период 2024-2026. године  и процјене основних економских показатеља Општине Теслић за 2023. годину, Одјељење за финансије општине Теслић израдило је Упутство буџетским корисницима за израду буџета општине Теслић за 2024. годину.

Овим Упутством се у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, буџетским корисницима дају смјернице и рокови за припрему и израду буџета општине Теслић за 2024. годину. У прилогу Упуства је приказан и буџетски календар за припрему буџета општине Теслић за 2024. годину.

Полазна основа за доношење буџета  општина и градова за 2024. годину је садржана у Документу оквирног буџета за период 2024-2026. године који је усвојила Влада Републике Српске и који садржи макроекономске пројекције и прогнозе прихода и расхода за период 2024-2026. године. Документ је објављен на веб страници:www.vladars.net

 

УПУТСТВО (преузми)

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости