У оквиру Пројекта општинског еколошког и економског управљања – МЕГ, у Тузли је 30. маја одржан састанак Мреже стручњака за локални економски развој. Током састанка, којем су присуствовали представници више општина и градова из Босне и Херцеговине, уз дискусију и приједлоге, презентован је и усвојен приједлог годишњег Радног плана.

Учесницима састанка представљена су позитивна искуства Града Тузла, стечена реализацијом програма Мјера активне политике запошљавања и Финансирања дефицитарних занимања. Чланови делегације Општине Сански Мост представили су своја искуства стечена кроз сарадњу са дијаспором, у пројектима стручне доквалификације и запошљавања.

Мрежа стручњака за локални економски развој је добровољна асоцијација отворена за све општине и градове у БиХ, којој свака јединица локалне самоуправе приступа слободном вољом и делегирањем својих представника. Мрежу стручњака тренутно чине делегирани представници општина и градова, а циљ је да се до средине 2020. године у рад ове Мреже укључи најмање 50% јединица локалне самоуправе из цијеле БиХ. Очекује се да сви нивои власти препознају ову платформу као вриједног и незаобилазног саговорника у свим питањима везаним за локални економски развој.

Оснивање Мреже иницирано је кроз Пројекат општинског и еколошког управљања (МЕГ), којег финансира и подржава Влада Швајцарске, а проводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у БиХ. МЕГ подржава локалне управе у побољшању квалитета и доступности јавних услуга и комуналне инфраструктуре у 18 општина и градова, и побољшава услове живота за најмање 700.000 грађана.

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости