ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ЕФИКАСНОСТИ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА

Представници Општинске управе Теслић учествовали су претходних дана на радионици „Стицање стварних права над некретнинама у власништву јединица локалне самоуправе и евидентирање имовине јединица локалне самоуораве“ која је одржана у Бања Луци у организацији PIPLS пројекта.

Пројекат унапређења ефикасности локалних услуга (PIPLS) има за циљ унаприједити приступ кључним јавним услугама кроз боље управљање и повећање улагања у локалну инфраструктуру. Пројекат је трогодишња иницијатива (2021.-2023.) коју примарно финансира Шведска, а  суфинансира и проводи Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у сарадњи са јединицама локалне самоуправе.

PIPLS пројекат настоји помоћи локалним самоуправама да повећају ниво транспарентности и одговорности приликом управљања јавним добрима, осигурају додатне приходе, те унаприједе пружање услуга. За успоставу савременог система за стратешко управљање јавном имовином неопходно је јачање капацитета запосленика јединица локалне самоуправе у области управљања јавном имовином на локалном нивоу.

Обуке су провели консултати/предавачи конзорција DCG-CEDES.