ОПШТИНА ТЕСЛИЋ ПРИМЈЕР РЕДОВНОГ ИЗМИРИВАЊА ОБАВЕЗА ЗА ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ

Општинска управа Теслић и све јавне установе са подручја ове општине придржавају се праксе измиривања својих финансијских обавеза, укључујући порезе и доприносе. Са 1. августом 2023. године све јавне установе и Општинска управа Теслић немају нити једну конвертибилну марку дуговања за порезе и доприносе.

 

У Републици Српској, за разлику од већине уређених правних земаља, умјесто редовне праксе која би требала да важи за све приватне и јавне институције, предузећа, позотиван примјер одговорног измиривања финансијских обавеза општине Теслић представља изузетак од нажалост уобичајене праксе да поједини послодавци и установе дугују милионе и стотине милиона КМ за порезе и доприносе, упркос чињеници да је њихово редовно измиривање законска обавеза, чије кршење представља кривично ђело.

 

Од 1. августа ове године Влада Републике Српске укинула је здравствено осигурање за сва лица у Републици Српској чији послодавци редовно не измирују обавезе по основу пореза и доприноса на плате. Листа дужника је позамашна, од великих приватних предузећа, јавних предузећа и установа до болница и других здравствених установа чији укупни дугови достижу износе од неколико стотина милиона КМ.

 

Укупно око 46 хиљада радника је овом одлуком изгубило право на здравствено осигурање.