ОПШТИ ИЗБОРИ 2022

02.08. – Позив политичким субјектима – додјела позиција у БО

15.07.2022. – Јавни оглас за пријаву гласања путем мобилног тима

13.06.2022. – ЈАВНИ ОГЛАС за пријаву кандидата за контролоре изборних резултата

13.06.2022. – Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/ мобилног тима /тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата

09.06.2022. – Позив на сједницу ОИК-а

04.06.2022. – Обавјештење о излагању привременог бирачког списка на подручју општине Теслић

ИЗБОРИ У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 2021

 

ОБРАЗЦИ

Образац број 1 – ЗАХТЈЕВ ЗА ОВЈЕРУ КАНДИДАТСКЕ ЛИСТЕ за учешће на изборима за чланове савјета мјесних заједница

Образац број 2 – ЛИСТА КАНДИДАТА

Образац број 2.1 – ЛИСТА ГРАЂАНА ПРЕДЛАГАЧА КАНДИДАТА

Образац број 3 – КАНДИДАТСКИ ОБРАЗАЦ

Образац број 4 – ИЗЈАВА КАНДИДАТА О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ

Образац број 5 – ЗАХТЈЕВ ЗА АКРЕДИТОВАЊЕ представника овлаштеног предлагача

Образац број 6 – ИЗАЈАВА О ПОШТИВАЊУ ТАЈНОСТИ ГЛАСАЊА акредитованог посматрача изборних активности за спровођење избора