ОГЛАС о излагању на јавни увид Нацрта Ревизије Регулационог плана „РУЖЕВИЋ“ у Теслићу

Број: 04-363-37/21

Теслић, 23. 10. 2023. године

 

Одјељење за просторно уређење Теслић, у смислу члана 47. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр.40/13, 106/15,3/16 и 84/19), доставља

 

О Г Л А С

о излагању на јавни увид Нацрта Ревизије  Регулационог плана „РУЖЕВИЋ“

у Теслићу

 

 

1.КОЈИМ СЕ ОБАВЈЕШТАВА јавност општине Теслић и власници непокретности у обухвату Плана, да је Носилац припреме документа просторног уређења , након спроведене процедуре  из члана 46. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр.40/13, 106/15,3/16 и 84/19), дана 23. 10. 2023. године, утврдио: Нацрт Ревизије  Регулационог плана „РУЖЕВИЋ“, у Теслићу

(у даљем тексту: План)

 

2.НАЦРТ ПЛАНА ИЗЛАЖЕ СЕ НА ЈАВНИ УВИД У ПЕРИОДУ:

ОД 02. 11. 2023. године ДО 04. 12. 2023. године.

 

3.План ће бити изложен на јавни увид:

-у просторијама носиоца припреме Плана-Одјељењу за просторно уређење Теслић,

-на огласној табли у холу зграде Општине Теслић и

-у просторијама носиоца израде Плана  „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука, Булевар Војводе Степе Степановића бр.101а., Бања Лука.

 

4.Примједбе, приједлози и мишљења на планска рјешења могу се уписати у свеску која се налази у просторији у којој се нацрти Плана излажу на увид, а могу се доставити и посебним писменим актом Одјељењу за просторно уређење Теслић, најкасније до 04. 12. 2023. године.

Лица која дају примједбе, приједлоге и мишљења, треба да упишу своје пуно име и презиме, те тачну адресу, како би се могла доставити повратна информација, односно став носиоца израде плана о њиховим примједбама, приједлозима и мишљењима.

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Никола Стокић, дипл.инж.грађ.