Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

ОПШТИНА ТЕСЛИЋ

Комисија за спровођење Јавног конкурса за пријем намјештеника у Општинску управу Теслић по Јавном конкурсу број 02-120-35/18 од 02.04.2018 године

 

Број: 02-120-35/18

Датум: 21.06.2018. године

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Усмени интервју по расписаном Јавном конкурсу број: 02-120-35/18 од 02.04.2018. године за пријем ватрогасца у Територијалну ватрогасну јединицу Теслић обавиће се у уторак, 26.06.2018. године са почетком у 11:00 часова у просторијама Општинске управе Теслић, ул. Карађорђева бр. 18 (мала сала).

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

Хасић Јасмина

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости