ОБАВЈЕШТЕЊЕ О АНКЕТИРАЊУ

Обавјештавамо грађане општине Теслић да ће Општинска управа с циљем унапређења квалитета пружања јавних услуга провести анкету о испитивању задовољства грађана радом Општинске управе, јавних предузећа, јавних установа и Скупштине општине Теслић.

 

Анкетирање грађана ће се вршити у згради општине (шалтер сала) сваким радним даном у периоду од 18.12.2023. до 15.01.2024. године, од 8:00 до 15:00 часова.

 

Изражавање ставова ће бити анонимног карактера.