ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Одлука о мјерама за сузбијање и уништавање коровске биљке Амброзија

Број :09-331/23

Теслић,27.07.2023.године

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

            Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом општине Теслић, обавјештава сва правна и физичка лица на подручју општине Теслић да је на снази Одлука о мјерама за сузбијање и уништавање коровске биљке Амброзија према којој су наведена лица дужна да у току вегетационе сезоне, до почетка фенолошке фазе цвјетања, сузбијају и уништавају амброзију на површинама које користе . Физичка и правна лица подразумијевају : власнике и кориснике  пољопривредног земљишта – обрађеног и необрађеног ,  грађевинског земљишта – изграђеног и неизграђеног, као и субјекте који одржавају јавне површине (водотоке,  уз јавне путеве,  гробља и друге површине).

Наведеном Одлуком су предвиђене и новчане казне у распону од 200 до 2.000 КМ за субјекте који не предузимају мјере на сузбијању и уништавању амброзије

Напомињемо да ће се у наредном периоду вршити појачане контроле од стране пољопривредне инспекције и комуналне полиције, по наведеном основу, као и санкционисање несавјесних власника и корисника парцела.

 

Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом