Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

ОПШТИНА ТЕСЛИЋ

Комисија за спровођење Јавног конкурса за пријем службеника у Општинску управу Теслић по Јавном конкурсу број 02-120-2/23 од 27.06.2023. године

Број: 02-120-5/23

Датум: 25.08.2023. године

 

ПРЕДМЕТ: Позив за сједницу Комисије, д о с т а в љ а  с е

 

Сазивам сједницу Комисије за спровођење Јавног конкурса за пријем службеника у Општинску управу Теслић по Јавном конкурсу број 02-120-5/23 од 27.06.2023. године, ради обављања усменог интервјуа са кандидатима чије су пријаве благовремене и потпуне у сриједа, 06.09.2023. године са почетком у 11.00 часова.

Сједница ће се одржати у просторијама Општинске управе Теслић, ул. Карађорђева бр. 18 (мала сала).

 

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

Јасмина Мрковић

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости