Broj: 01-013-149/21

Datum: 13.10.2021. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

 

S A Z I V A M

 

  1. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan PONEDJELJAK 25.10.2021. godine u 10:00 časova koja će se održati u velikoj sali „Doma Prosvjete“ u Tesliću.

 

Za rad na 9. redovnoj sjednici predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

 

  1. Prijedlog rebalansa Budžeta opštine Teslić za 2021. godinu:

a) Prijedlog Odluke o usvajanju rebalansa Budžeta opštine Teslić za 2021. godinu,

b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Teslić za 2021. godinu,

2. Nacrt Odluke o komunalnim taksama,

3. Prijedlog Odluke o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja,

4. Prijedlog Odluke o visini zakupnine za korištenje stambenih jedinica socijalnog stanovanja,

5. Prijedlog Odluke o postupku subvencionisanja zakupnine,

6. Informacija o stanju osnovnog i srednjeg obrazovanja, sa pregledom uspjeha učenika na kraju školske 2020/21 godine i upisom učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2021/22 godinu i prijedlogom mjera za poboljšanje stanja,

7. Zahtjev za promjenu cijena komunalnih usluga vodosnadbjevanja i odvodnje otpadnih voda,

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za žalbe Opštinske uprave Teslić,

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za žalbe Opštinske uprave Teslić,

10. Kadrovska pitanja:

a) Rješenje CIK-a broj: 06-01-07-1-415721 od 22. 09.2021. godine kojim se ne daje saglasnost na imenovanje četiri člana Opštinske izborne komisije Teslić,

b) Rješenje CIK-a broj: 06-01-07-1-415/21 od 22.09.2021. godine kojim se ne daje saglasnost  na razrješenje četiri člana  Opštinske izborne komisije

v) Prijedlog Rješenja o razrješenju članova OIK-a Teslić,

g) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova OIK-a Teslić,

11. Odbornička pitanja,

12. Razno.

 

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

 

MATERIJAL (PREUZMI)

 

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti