Povodom presude Ustavnog suda Republike Srpske da je Pravilnik o platama, naknadama i ostalim ličnim primanjima zaposlenih u Opštinskoj upravi Teslić neustavan i da nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi, naglašavamo da se radi o sporu koji je pokrenuo jedan zaposleni radnik nezadovoljan svojim koeficijentom.

Pravilnik o platama, naknadama i ostalim ličnim primanjima postoji i u drugim opštinama i gradovima Republike Srpske iako Zakon o lokalnoj samoupravi ne sadrži ovlaštenje za načelnike lokalnih zajednica da mogu donositi predmetni pravilnik, a u Tesliću je postojao i u periodu mandata ranijih načelnika opštine.

Isti pravilnik je donesen, ranijom praksom, u skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom zaključenim sa Sindikatom Opštinske uprave koji je definisao da se sva ostala pitanja preciziraju aktom načelnika opštine tj. Pravilnikom, te su koeficijenti zaposlenih po Pojedinačnom kolektivnom ugovoru bili usaglašeni sa Pravilnikom. Navedenom Odlukom Ustavnog suda pomenuti Pravilnik staviće se van snage, a plate, naknade i ostala lična primanja zaposlenih nastaviće se isplaćivati u skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom.

Odluka Ustavnog suda samim tim ne nosi finansijske ili druge ozbiljnije posljedice po funkcionisanje Opštinske uprave Teslić, s obzirom da se radi o proceduralnoj nedorečenosti Zakona o lokalnoj samoupravi.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti