Projekat proširenja vodovodne mreže, unapređenja vodosnabdijevanja, kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda na području opštine Teslić. Radi se o projektu koji se finansira sredstvima Evropske investicione banke, donatorskim sredstvima i sredstvima Opštine Teslić. Projekat je započeo sa implementacijom nakon što je prijedlog projekta usvojila Skupština Opštine na zasjedanju 16.7.2012. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 16.166.083 KM, od čega je 50% kreditno zaduženje, 36,5% grant sredstva donatora i 13,5% vlastito učešće Opštine.

Tokom 2016. godine je okončan Podprojekat I koji je obuhvatio izgradnju glavnog kanalizacionog kolektora od gradskog područja do lokacije predviđene za prečistač otpadnih voda i izgrađen vodovod u II visinskoj zoni do Gornjeg Teslića. Posebnim izvještajem će biti dat detaljan pregled realizacije projekta u 2016. godini.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti