Broj: 02-014-550/20

Datum, 17.08.2020. godine

 

 

Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), Načelnik opštine Teslić d o n o s i

 

O D L U K U

o proglašenju Dana žalosti

 

Član 1.

 

Povodom porodične tragedije – smrti Livnjak Svjetlane i Dragane iz Banje Vrućice, proglašava se dan 18.08.2020. godine Danom žalosti opštine Teslić.

 

Član 2.

Dan žalosti obilježiće se spuštanjem zastava na pola koplja na svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač opština Teslić i drugim javnim mjestima.

Član 3.

Sva fizička i pravna lica dužna su da svoje ponašanje odnosno aktivnosti usaglase sa ovom Odlukom.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Opštine Teslić, Radio „Studio M“ i u „Službenom glasniku opštine Teslić“.

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti