PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE
STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA
U OPŠTINI TESLIĆ

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama  Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 05.07.2018. godine stavljena na uvid lista prioriteta za dodjelu beskamatnih kredita za rješavanje stambenih pitanja boračkih kategorija stanovništva u opštini Teslić za 2018. godinu. Rang lista će biti  na oglasnim tablama do 21.08.2018. godine do 15,00 časova i u istom periodu sva lica koja se nalaze na listi imaju pravo d apodnesu žalbu ukoliko su nezadovoljni mjestom na koje su rangirani.

 

Žalba se podnosi načelniku opštine putem šalter sale opštinske uprave, a krajnji rok za podnošenje prigovora je 21.07.2018 godine do 15,00 časova.

 

Predsjednik Komisije:

Simaković Radomir

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti