R E P U B L I K A  S R P S K A

OPŠTINA TESLIĆ

Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-46/18 od 17.09.2018 godine

 

Broj: 02-120-46/18

Datum: 23.10.2018. godine

O B A V J E Š T E NJ E 

Usmeni intervju po raspisanom Javnom konkursu broj: 02-120-46/18 od 17.09.2018. godine za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić obaviće se u četvrtak, 25.10.2018. godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama Opštinske uprave Teslić, ul. Karađorđeva br. 18 (kancelarija br. 15).

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Igor Sekulić

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti