OPŠTINSKA UPRAVA TESLIĆ

ODJELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE SA KOMUNALNOM POLICIJOM

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

U proteklom periodu na teritoriji opštine Teslić povećao se broj napuštenih pasa. Ovim putem apelujemo na vlasnike pasa da se ponašaju odgovorno, da ne napuštaju svoje ljubimce, registruju ih i da ih drže pod nadzorom. U budućem periodu higijeničarska služba će pojačano vršiti hvatanje i zbrinjavanje napuštenih pasa.

Takođe, veterinarska inspekcija će vršiti pojačane kontrole nad vlasničkim psima, iz oblasti uzgoja, zaštite i dobrobiti životinja,  gdje su prema Zakonu o veterinarstvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 75/21) i Zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 111/08)  imaoci pasa dužni da registruju pse, da izvrše trajno označavanje pomoću mikročipa, u roku od sedam dana od sticanja vlasništva, kao i da posjeduju ispravu o upisu i vakcinisanju psa protiv bjesnila. U slučaju nepoštovanja odredbi pomenutih zakona vlasnicima pasa predviđene su novčane kazne (za fizička lica 500,00 KM, za pravna lica 1000,00 KM, za odgovorno lice u pravnom licu 300,00 KM).

Molimo građane, ukoliko primijete da neko napušta i ostavlja životinje bez nadzora na teritoriji opštine Teslić, da isto na neki način dokumentuju (fotogarfišu, upišu broj registarskih tablica vozila…) i prijave Odjeljenju za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom – veterinarskom inspektoru, na broj telefona 053/410-570.

 

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti