Broj:  03-089/18

Datum: 14.09.2018.

Opštinska  izborna  komisija  Teslić,  u skladu  sa instrukcijama Centralne izborne komisije BiH i u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora,  donosi sljedeće:

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve političke subjekte, koji su ovjereni za učešće na Opštim izborima, 2018. godine, na području Osnovne izborne jedinice Teslić, da će se dodatna obuka za predsjednike biračkih odbora i njihove zamjenike, održati u sali bioskopa, u sledećim terminima:

  • 01.10.2018. godine, od 10 časova:
  • Biračka mjesta od 074B001 do 074B013,

 

  • 01.10.2018. godine, od 17 časova:
  • Biračka mjesta od 074B014 do 074B024,

 

  • 02.10.2018. godine, od 10 časova:
  • Biračka mjesta od 074B025 do 074B037,

 

  • 02.10.2018. godine, od 17 časova:
  • Biračka mjesta od 074B038 do 074B051, 074BNNN501, i mobilni timovi.

 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

Vladimir Vuković, predsjednik

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti