PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE

STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA

U OPŠTINI TESLIĆ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 08.06.2023. godine stavljena na uvid  Lista prioriteta po osnovu javnog konkursa za dodjelu beskamatnih kredita za rješavanje stambenih pitanja boračkih kategorija stanovništva opštine Teslić za 2023. godinu. Na Listu prioriteta učesnici konkursa imaju pravo žalbe, koja se podnosi Načelniku Opštine u roku od 15 dana od dana objavljivanja prijedloga liste, ako smatraju da nisu pravilno bodovani ili da su nepravilno priznati bodovi drugim kandidatima. Žalba se podnosi putem šalter sale opštinske uprave Teslić najkasnije do 23.06.2023. godine u 15,00.

Predsjednik Komisije

Simaković Radomir

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti