O B A V J E Š T E Nj E

Obavještavamo građane opštine Teslić da će Opštinska uprava s ciljem unapređenja kvaliteta pružanja javnih usluga provesti anketu o ispitivanju zadovoljstva građana radom Opštinske uprave, Javnih preduzeća, Javnih ustanova i Skupštine opštine Teslić.

Anketiranje građana će se vršiti u zgradi opštine (šalter sala) svakim radnim danom u periodu od 04.12.2017 do 15.12.2017 godine, od 7:30 do 15:00 časova.

Izražavanje stavova će biti anonimnog karaktera.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti