Broj: 05-37-1.30/19

Teslić, 28.02.2019. godine

 

PREDMET: Obavijest

 

            Shodno članu 3. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija na području opštine Teslić (Sl. Glasnik opštine Teslić broj: 04/19), obavještavamo da su počele aktivnosti oko redovnog usklađivanja redova vožnje za 2019. godinu.

Zainteresovani prevoznici prijedloge redova vožnje (10 primjeraka) mogu dostaviti najkasnije do 31.03.2017. godine, na adresu Opština Teslić, Komisija za usklađivanje redova vožnje, i shodno Članu 9. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija na području opštine Teslić, (Sl. Glasnik opštine Teslić broj: 04/19) , izvršiti naknadu za usklađivanje i registraciju redova vožnje i dostaviti dokaz o izvršenoj uplati. Određena naknada se uplaćuje preko Unikredit banke na račun Javnih prihoda opštine Teslić broj: 5510250001103683, vrsta prihoda 722521, budžetska organizacija 0103170, opština 103.

Sve redove vožnje (stare, stare sa izmjenom i nove prijedloge) dužni ste uskladiti sa Pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje autobuskih linija na području opštine Teslić, kao i daljinarom i minimalnim vremenima vožnje-putovanja.

Uz prijedloge redova vožnje dužni ste dostaviti odgovarajuću licencu za preduzeće i licence za vozne jedinice.

Svi zainteresovani (škole, mjesne zajednice, privreda i dr.) svoje zahtjeve za izmjenu postojećeg reda vožnje i registraciju novih redova, mogu dostaviti na adresu prevoznika najkasnije do 15.03.2019. godine, uz obavezno dostavljanje kopije zahtjeva opštinskoj Komisiji za usklađivanje i registraciju redova vožnje.

Tačan datum usklađivanja redova vožnje biće određen naknadno, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

 

NAČELNIK ODJELJENJA

Igor Jovanović

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti