U dane pravoslavnog Vaskrsa, koje je po Zakonu o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07) vjerski praznik, za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani biće:
-22.04. (Veliki petak),
-24.04. (dan Vaskrsa) i
-25.04. (Vaskršnji ponedjeljak)

Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti