U dane pravoslavnog Vaskrsa, koje je po Zakonu o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07) vjerski praznik, za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani biće:

-26.04. (Veliki petak),
-28.04. (dan Vaskrsa) i
-29.04.2019.godine (Vaskršnji ponedjeljak)

Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane.
———————————
U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Sl.Glasnik RS“ br.43/07) neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada su:

-01.i 02.05.2019.godine (srijeda i četvrtak) i
-09.05.2019.godine (četvrtak), kada se obilježava republički praznik, Dan pobjede nad fašizmom.

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Načelnik opštine odnosno gradonačelnik će odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave dužni da rade i u dane praznika Republike i u kom obimu, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti