U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Zakonom o Danu Republike Srpske i Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske neradni dani su:

 

01.01.2023.godine (nedjelja) 

02.01.2023.godine (ponedjeljak)

 

Nova godina

 

09.01.2023. godine (ponedjeljak) Dan Republike Srpske

 

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

 

06.01.2023.godine (petak)  

07.01.2023.godine (subota)

Badnji dan

pravoslavni Božić

 

U ove dane vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta.

 

Odluka o radu u dane republičkih praznika

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti