Broj: 06-30-2/23

Teslić, 04.07.2023. godine

 

Na osnovu Rješenja o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije pod nazivom „Plodovi sela – domaće je najbolje, Teslić 2023. godine broj 02-111- 56/23 od 19.06.2023. godine, Organizacioni odbor, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

ZA UREĐENJE I DEKORISANJE PROSTORA – GRADSKI PARK U SVRHU ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE  „PLODOVI SELA – DOMAĆE JE NAJBOLJE, TESLIĆ 2023. GODINE“

       Održavanje Manifestacije u 2023. godini planirano je 05. avgusta (subota) u zavisnosti od vremenskih prilika, obzirom da će se ista održati na otvorenom, u gradskom parku.

 Ovim putem pozivamo sve zainteresovane poslovne subjekte – preduzetnike i preuzeća koja se u okviru tog poslovanja bave uređenjem, dekorisanjem unutrašnjih i vanjskih prostora za posebne događaje, izradom cvjetnih aranžmana i drugo, da iskažu svoj interes za uređenje i dekorisanje prostora – Gradski park u svrhu održavanja Manifestacije Plodovi sela – domaće je najbolje, Teslić 2023. godinedo 20.07.2023. godine.

Organizacioni odbor će svim zainteresovanim dati smjernice i objašnjenja u vezi sa konceptom idejnog rješenja Organizacionog odbora, ali će i prihvatiti svaku novu dobru ideju koju predlože zainteresovani subjekti.

Zainteresovani subjekt će nakon razgovora sa predstavnicima Organizacionog odbora dostaviti svoju pisanu ponudu za izvršenje usluge. Sve pristigle ponude će biti razmotrene u roku od tri radna dana i izabran najpovoljniji ponuđač.

Prijava se može podnijeti lično u Opštinskoj upravi, Odjeljenje za privredu i poljoprivredu, putem telefona broj 053/411-537 i 053/411-506 ili putem elektronske pošte na adresu [email protected] i [email protected] .

PREDSJEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA

Borislav Tešić

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti