OPŠTINA TESLIĆ

NAČELNIK OPŠTINE

OPŠTINSKA UPRAVA – Odjeljenje za finansije

 

JAVNI POZIV

Pozivaji se svi korisnici budžetskih sredstava Opštine Teslić da u pisanom obliku najkasnije do 30.09.2020. godine podnesu budžetski zahtjev za korištenje sredstava iz budžeta Opštine Teslić za 2021. godinu.

Zahtjev dosataviti Odjeljenju za finansije Opštine Teslić putem pošte ili u šalter sali zdrade opštine Teslić.

Budžetski korisnici prema odredbama člana 25. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske izrađuju budžetski zahtjev u skladu sa Upustvom budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine Teslić za 2021. godinu.

Napomena: Upustvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta Opštine Teslić i obrazac zahtjeva za kapitalne investicije dostupnisu na web stranici opštine Teslić www.opstinateslic.com i info-pultu u  zgradi opštine Teslić.

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Budžetski kalendar Opštine Teslić 2021. godinu

Zahtjev za kapitalne investicije

Uputstvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta Opštine Teslić za 2021. godinu

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti