JAVNI    POZIV

Pozivaji se svi korisnici budžetskih sredstava opštine Teslić da u pisanom obliku najkasnije do 30.09.2017. godine podnesu budžetski zahtjev za korištenje sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2018. godinu.

Zahtjev dostaviti Odjeljenju za finansije opštine Teslić putem pošte ili u šalter sali zdrade opštine Teslić.

Budžetski korisnici prema odredbama člana 25. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske izrađuju budžetski zahtjev u skladu sa Upustvom budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine Teslić za 2018. godinu

Napomena: Upustvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta  opštine Teslić i obrazac zahtjeva za kapitalne investicije dostupni su na internet stranici opštine Teslić www.opstinateslic.com i info-pultu u  zgradi opštine Teslić.

 

                                                                                              NAČELNIK OPŠTINE

                                                                                                 Milan Miličević

UPUTSTVO BUDŽETSKIM KORISNICIMA

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti