Pozivaji se svi korisnici budžetskih sredstava opštine Teslić da u pisanom obliku najkasnije do 30.09.2022. godine podnesu budžetski zahtjev za korištenje sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2023. godinu.

Zahtjev dosataviti Odjeljenju za finansije opštine Teslić putem pošte ili u šalter sali zgrade opštine Teslić.

Budžetski korisnici prema odredbama člana 25. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske izrađuju budžetski zahtjev u skladu sa Upustvom budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine Teslić za 2023. godinu.

Napomena: Upustvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta  opštine Teslić i obrazac zahtjeva za kapitalne investicije dostupnisu na web stranici opštine Teslić www.opstinateslic.com i info-pultu u  zgradi opštine Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

UPUTSTVO

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti