Broj: 04-363-18/21

Teslić, 29. 06. 2023. godine

 

Odjeljenje za prostorno uređenje Teslić, u smislu člana 48. stav 6. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), objavljuje:

 

O G L A S

o održavanju JAVNE RASPRAVE o Nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana S-7 i dijela Regulacionog plana Zdravstveno-turističkog centra“ Banja Vrućica“, u Banji Vrućici

 

1.OBAVJEŠTAVA se javnost opštine Teslić i vlasnici nepokretnosti u obuhvatu Plana, da je dana 06. 04. 2023. godine, utvrđen: Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana S-7 i dijela Regulacionog plana Zdravstveno-turističkog centra“ Banja Vrućica“, u Banji Vrućici (u daljem tekstu: Plan).

2.JAVNA RASPRAVA će se održati u  ponedeljak 10.07.2023. godine, sa početkom u  11.00 časova, u sali (drugi sprat)zgrada Zavoda za zapošljavanje,ul.Karađorđeva 1A.

 

Na javnoj raspravi će se razmatrati stav nosioca izrade Plana, „Urbis Centar“ D.O.O. Banja Luka, o prijedlozima i mišljenjima koji su dostavljeni tokom javnog uvida.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešća u javnoj raspravi i daju svoje mišljenje o nacrtu Plana.

 

NAČELNIK   ODJELJENJA:

Nikola Stokić, dipl.inž.građ.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti