Skupština opštine Teslić je dana 31.12.2019. godine usvojila Nacrt budžeta opštine Teslić za 2020. godinu. S tim u vezi, pozivamo Vas na Javnu raspravu o Nacrtu budžeta za 2020. godinu, koja će se održati dana 31.1.2020. godine u kino sali sa početkom u 11.00 časova.

U prilogu ovog dopisa, dostavljamo dokument “Budžet za građane” u kome je predstavljen nacrt budžeta opštine Teslić za 2020. godinu, koji će biti razmatran na Javnoj raspravi.

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

BUDŽET ZA GRAĐANE

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti