ReLOaD – Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану

О РеЛОаД пројекту

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD) је трогодишњи пројекат (фебруар 2017-фебруар 2020. године), који финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP).

РеЛОаД је утемељен на позитивним искуствима пројекта Јачање локалне демократије (LOD), који је у Босни и Херцеговини проводио UNDP, уз финансијску подршку ЕУ, и који служи као примјер добре праксе која се сада користи и као модел широм Западног Балкана. Као регионална иницијатива, ReLOaD пројекат се проводи у Албанији, Бившој Југословенској Републици Македонији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Косову* [1] и Србији.

С обзиром на регионалну присутност, ReLOaD ће функционирати као платформа за умрежавање земаља/територија Западног Балкана, те за размјену искустава и научених лекција везано за боље пружање услуга грађанима.

Циљ ReLOaD пројекта је јачање партнерстава између локалних власти и цивилног друштва на Западном Балкану, ширењем успјешног модела транспарентног пројектног финансирања организација цивилног друштва из општинских буџета, усмјереног ка већем грађанском учешћу у процесима доношења одлука и унапређењу нивоа пружања услуга у локалним заједницама.

RеLOаD ће унаприједити финансијске механизме путем којих ће општине, које финансирају организације цивилног друштва, имплементирати активности приоритетне за локални развој, у сарадњи с организацијама цивилног друштва. На тај начин ReLOaD пројекат ће, у партнерству са локалним властима широм Западног Балкана,  допринијети повећању укључености цивилног друштва у процесе доношења одлука и побољшању нивоа пружања услуга према грађанима.

У Босни и Херцеговини,  ReLOaD пројекат  сарађује са 21 јединицом локалне самоуправе:

 • Бања Лука
 • Братунац
 • Бијељина
 • Брод
 • Центар, Сарајево
 • Градачац
 • Јабланица
 • Какањ
 • Маглај
 • Модрича
 • Пале
 • Рудо
 • Соколац
 • Стари Град, Сарајево
 • Теслић
 • Тешањ
 • Травник
 • Требиње
 • Тузла
 • Витез
 • Вогошћа

У овим јединицама локалне самоуправе ReLOaD ће своје активности усмјерити на рад са представницима општинске администрације, општинских вијећа и организација цивилног друштва, те унапређење њихових капацитета за побољшање сарадње између локалних власти и организација цивилног друштва.

У јединицама локалне самоуправе у Босни и Херцеговини које већ имају усвојен правни оквир за транспарентну додјелу средстава за пројекте организација цивилног друштва, ReLOaD ће радити на његовој интензивнијој проведби и осигурању одрживости таквог система. У јединицама локалне самоуправе које немају већ усвојени правни оквир, ReLOaD пројекат ће радити на његовом усвајању и самој проведби у Босни и Херцеговини.

Одабране партнерске општине и градови се обавезују да ће на транспарентан начин финансирати пројекте од јавног интереса, које ће проводити организације цивилног друштва, а са циљем побољшања животних услова за све грађане.

У одабраним општинама и градовима, ReLOaD пројекат ће подржати проведбу 80 пројеката организација цивилног друштва, а очекује се да ће корист од тих пројеката имати око 20.000 грађана у Босни и Херцеговини.  Посебна пажња ће бити посвећена пројектима који пружају социјалне услуге за најрањивије категорије друштва, пројектима који раде на унапрјеђењу равноправности сполова и заштити околине, те пројектима који се баве питањима људских права.

Суштина ReLOaD пројекта је у примјени транспарентног финансирања пројеката организација цивилног друштва који су утемељени на локалним стратешким документима и који су фокусирани на грађане и њихове потребе.

Пратите ReLOaD пројекат и на Facebook-u:  RELOADWesternBalkans

 

[1] *Ова ознака не доводи у питање ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом UNSCR 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о косовској Декларацији о независности

 

 

ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ „СЕРВИСИ ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“

 

Анализа додјеле средстава цивилном друству у Општини Теслић