ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи Теслић на неодређено вријеме

Број: 02-120-71/18 Датум: 21.12.2018. године   На основу чл. 78. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), чл. 5., 7. и 8. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“ број 42/17) и члана […]

КОНКУРС за стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске  додјелом на име трајног стамбеног збрињавања  стамбене јединице на локацији Рудо Поље

На основу члана 26. став 1. и чл. 14. став 3. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07, 73/08 и 18/11), Првостепена стамбена комисија Одјељења за борачко–инвалидску заштиту општине Теслић  р а с п и с у ј е   К […]

ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу студентских и ученичких стипендија

Број: 02-67-132/18 Теслић, 20. децембра 2018. године   На основу одредбе тачке VII Одлуке о стипендирању ученика и студената („Службени гласник општине Теслић“ број: 09/17) и Програма стипендирања студената у школској и  академској 2018/19. години, број: 02-67-132/18, од  19. децембра 2018. године, Начелник општине Теслић  р а с п и с у ј е   […]

ОБАВЈЕШТЕЊЕ о анкетирању грађана

Број: 02-014-875/18 Датум: 11.12.2018. године   О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е   Обавјештавамо грађане општине Теслић да ће Општинска управа с циљем унапређења квалитета пружања јавних услуга провести анкету о испитивању задовољства грађана радом Општинске управе, Јавних предузећа, Јавних установа и Скупштине општине Теслић. Анкетирање грађана ће се вршити […]

ОДЛУКА о продужењу радног времена у угоститељским објектима на подручју општине Теслић за вријеме зимске туристичке сезоне

Број: 02-022- 86/18 Датум: 10.12.2018. године   На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), члана 67. Статута општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“, број 4/17), Одлуке о одређивању радног времена у угоститељским објектима на подручју општине Теслић („Службени гласник општине Теслић“, број 10/13), Одлуке о измјени Одлуке о […]

ЈАВНA   РАСПРАВА О НАЦРТУ БУЏЕТА  ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНA   РАСПРАВА О НАЦРТУ БУЏЕТА  ЗА 2019. ГОДИНУ Обавјештавамо све заинтересоване да Начелник општине Теслић заказује Јавну расправу која ће се одржати дана 13.12.2018. године (четвртак) у кино сали у 17,00 часова. Позивају се одборници Скупштине општине, представници мјесних заједница, представници јавних предузећа и јавних установа, спортских клубова, удружења грађана и сви заинтересовани грађани да […]

Јавна расправа на Нацрт одлуке о јавним паркиралиштима

Број: 05-37-1.216/18 Датум: 03.12.2018. године   ПРЕДМЕТ: Позив за учешће на Јавну расправу на Нацрт одлуке о јавним паркиралиштима   У складу са Закључком Скупштине општине Теслић, број: 01-013-130/18 од 29.11.2018. године, обавјештавамо грађане општине Теслић, да ће се провести јавна расправа о Нацрту одлуке о јавним паркиралиштима.             С тим у вези, позивају се […]

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – УСМЕНИ ИНТЕРВЈУ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС 02-120-50/18

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А ОПШТИНА ТЕСЛИЋ Комисија за спровођење Јавног конкурса за пријем службеника у Општинску управу Теслић по Јавном конкурсу број 02-120-50/18 од 31.10.2018. године Број: 02-120-50/18 Датум: 04.12.2018. године   О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е Усмени […]

Јавна расправа о Нацрту Програма рада СО-е за 2019. годину

Број: 01-013-123/18 Датум: 30.11.2018. године   СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМА   Предмет:    Обавијест о јавној расправи о Нацрту Програма рада СО-е за 2019. годину У складу с закључком Скупштине општине Теслић донесениим на сједници одржаној 28.11.2018. године, а у вези Нацрта Програма рада СО-е за 2019. године, у организацији Стручне службе СО-е Теслић, спровешће се јавна […]

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – УСМЕНИ ИНТЕРВЈУ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС 02-120-49/18

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А ОПШТИНА ТЕСЛИЋ Комисија за спровођење Јавног конкурса за пријем службеника у Општинску управу Теслић по Јавном конкурсу број 02-120-49/18 од 22.10.2018. године Број: 02-120-49/18 Датум: 04.12.2018. године   О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е Усмени […]