Етички кодекс изабраних представника

Овим Кодексом се  утврђује  оквир  етичких  принципа за  локалне јавне представнике, прилагођен постојећем законодавству, прописима и принципима јавне администрације.
Одборници Скупштине општине Теслић, као непосредни изабрани представници свих грађана у Општини Теслић, узајамно се обавезују на поштовање овог Кодекса, а све у циљу оправдања и јачања јавног повјерења, личног  и   политичког  интегритета  и   ауторитета,   који  припада Скупштини општине Теслић и њима  као њеном саставном дијелу.

Образац за притужбе (преузми)
Пословник о раду комисије за изборе, именовање и мандатна питања у праћењу и провођењу Етичког кодекса изабраних представника – одборника у Скупштини општине Теслић    
ЕТИЧКИ КОДЕКС ИЗАБРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА – одборника у Скупштини општине Теслић (преузми)