РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за пријем службеника у Општинску управу Теслић по Јавном конкурсу број 02-120-71/18

Број: 02-111-5/19

Датум: 31.01.2019. године

 

На основу члана 79. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 20. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи (,,Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) и члана 88. Статута општине Теслић (,,Службени гласник општине Теслић“ број 4/17),  Начелник општине доноси

 

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за пријем службеника у Општинску управу Теслић по

Јавном конкурсу број 02-120-71/18

 

  1. У Конкурсну комисију за спровођење поступка за пријем службеника у Општинску управу Теслић именују се:

– Игор Секулић, предсједавајући, испред Општинске управе,

– Радмила Петровић, члан, испред Општинске управе,

– Никола Стокић, члан, испред Општинске управе,

– Борислав Тешић, члан, испред Општинске управе,

– Синиша Китић, члан, са Листе стручњака коју је утврдила СО-е.

 

  1. Задатак Конкурсне комисије је да у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у општинској односно градској управи, спроведе поступак за пријем службеника у Општинску управу Теслић по Јавном конкурсу број 02-120-71/18 од 21.12.2018. године, а који је објављен у ИД ,,ЕуроБлиц пресс“, од 27. децембра 2018. године и у ,,Службеном гласнику Републике Српске“, број 2/19, од 15.01.2019. године.

 

  1. Конкурсна комисија је дужна да донесе Пословник о раду као и да поступак по овом конкурсу спроведе у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивaње кандидата за конкурс.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић