Рјешења о именовању комисија за Јавне конкурсе

Број: 02-111-130/18

Датум: 23.11.2018. године

 

На основу члана 79. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 20. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи (,,Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) и члана 88. Статута општине Теслић (,,Службени гласник општине Теслић“ број 4/17),  Начелник општине доноси

 

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Kомисије за спровођење Jавног конкурса за пријем службеника у Општинску управу Теслић по

Јавном конкурсу број 02-120-49/18

 

 1. У Конкурсну комисију за спровођење поступка за пријем службеника у Општинску управу Теслић именују се:

– Јасмина Хасић, предсједавајући, испред Општинске управе,

– Радмила Петровић, члан, испред Општинске управе,

– Синиша Гаврић, члан, испред Општинске управе,

– Споменка Јелић, члан, са Листе стручњака коју је утврдила СО-е,

– Синиша Китић, члан, са Листе стручњака коју је утврдила СО-е.

 

 1. Задатак Конкурсне комисије је да у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у општинској односно градској управи, спроведе поступак за пријем службеника у Општинску управу Теслић по Јавном конкурсу број 02-120-49/18 од 22.10.2018. године, а који је објављен у ИД ,,ЕуроБлиц пресс“, од 24. октобра 2018. године и у ,,Службеном гласнику Републике Српске“, број 100/18, од 30.10.2018. године.

 

 1. Конкурсна комисија је дужна да донесе Пословник о раду као и да поступак по овом конкурсу спроведе у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивaње кандидата за конкурс.

 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић


Број: 02-111-131/18

Датум: 23.11.2018. године

 

На основу члана 161. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 44. став. 1. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи (,,Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) и члана 88. Статута општине Теслић (,,Службени гласник општине Теслић“ број 4/17),  Начелник општине доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању  Комисије за спровођење Јавног конкурса за пријем намјештеника у Општинску управу Теслић по

Јавном конкурсу број 02-120-49/18

 

 1. У Комисију за спровођење Јавног конкурса за пријем намјештеника у Општинску управу Теслић ( у даљем тексту Комисија), именују се:

– Јасмина Хасић, предсједавајући Комисије, службеник испред Општинске управе,

– Радмила Петровић, члан, службеник за управљање људским ресурсима Општинске управе,

– Синиша Гаврић, члан, испред Општинске управе.

 

 1. Задатак Комисије је да у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у општинској односно градској управи, спроведе поступак за пријем намјештеника у Општинску управу Теслић по Јавном конкурсу број 02-120-49/18 од 22.10.2018. године, а који је објављен у ИД ,,ЕуроБлиц пресс“, од 24.10.2018. године и у ,,Службеном гласнику Републике Српске“, број 100/18, од 30.10.2018. године.

 

 1. Конкурсна комисија је дужна да донесе Пословник о раду као и да поступак по овом конкурсу спроведе у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивaње кандидата за конкурс.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић


Број: 02-111-132/18

Датум: 23.11.2018. године

 

На основу члана 79. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 20. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи (,,Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) и члана 88. Статута општине Теслић (,,Службени гласник општине Теслић“ број 4/17),  Начелник општине доноси

 

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за пријем службеника у Општинску управу Теслић по

Јавном конкурсу број 02-120-50/18

 

 1. У Конкурсну комисију за спровођење поступка за пријем службеника у Општинску управу Теслић именују се:

– Јасмина Хасић, предсједавајући, испред Општинске управе,

– Радмила Петровић, члан, испред Општинске управе,

– Синиша Гаврић, члан, испред Општинске управе,

– Споменка Јелић, члан, са Листе стручњака коју је утврдила СО-е,

– Синиша Китић, члан, са Листе стручњака коју је утврдила СО-е.

 

 1. Задатак Конкурсне комисије је да у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у општинској односно градској управи, спроведе поступак за пријем службеника у Општинску управу Теслић по Јавном конкурсу број 02-120-50/18 од 31.10.2018. године, а који је објављен у ИД ,,ЕуроБлиц пресс“, од 02. новембра 2018. године и у ,,Службеном гласнику Републике Српске“, број 102/18, од 06.11.2018. године.

 

 1. Конкурсна комисија је дужна да донесе Пословник о раду као и да поступак по овом конкурсу спроведе у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивaње кандидата за конкурс.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић


Број: 02-111-133/18

Датум: 23.11.2018. године

 

На основу члана 161. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 44. став. 1. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи (,,Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) и члана 88. Статута општине Теслић (,,Службени гласник општине Теслић“ број 4/17),  Начелник општине доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању  Комисије за спровођење Јавног конкурса за пријем намјештеника у Општинску управу Теслић по

Јавном конкурсу број 02-120-50/18

 

 1. У Комисију за спровођење Јавног конкурса за пријем намјештеника у Општинску управу Теслић ( у даљем тексту Комисија), именују се:

– Синиша Гаврић, предсједавајући Комисије, службеник испред Општинске управе,

– Радмила Петровић, члан, службеник за управљање људским ресурсима Општинске управе,

– Пијетловић Родољуб, члан, испред Општинске управе.

 

 1. Задатак Комисије је да у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у општинској односно градској управи, спроведе поступак за пријем намјештеника у Општинску управу Теслић по Јавном конкурсу број 02-120-50/18 од 31.10.2018. године, а који је објављен у ИД ,,ЕуроБлиц пресс“, од 02.11.2018. године и у ,,Службеном гласнику Републике Српске“, број 102/18, од 06.11.2018. године.

 

 1. Конкурсна комисија је дужна да донесе Пословник о раду као и да поступак по овом конкурсу спроведе у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивaње кандидата за конкурс.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић