ОБАВЈЕШТЕЊЕ о анкетирању грађана

Број: 02-014-875/18

Датум: 11.12.2018. године

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавјештавамо грађане општине Теслић да ће Општинска управа с циљем унапређења квалитета пружања јавних услуга провести анкету о испитивању задовољства грађана радом Општинске управе, Јавних предузећа, Јавних установа и Скупштине општине Теслић.

Анкетирање грађана ће се вршити у згради општине (шалтер сала) сваким радним даном у периоду од 12.12.2018. до 28.12.2018. године, од 8:00 до 15:00 часова.

Изражавање ставова ће бити анонимног карактера.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Миличевић