ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Комисија за спровођење Јавног конкурса за пријем службеника у Општинску управу Теслић, по расписаном Јавном конкурсу број 02-120-71/18 од 21.12.2018. године

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А

ОПШТИНА ТЕСЛИЋ

Комисија за спровођење Јавног конкурса за пријем службеника у Општинску управу Теслић, по расписаном Јавном конкурсу број 02-120-71/18 од 21.12.2018. године

 

Број: 02-120-71/18

Датум: 05.02.2019. године

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Усмени интервју, за радна мјеста по расписаном Јавном конкурсу за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи Теслић на неодређено вријеме број 02-120-71/18 од 21.12.2018. године обавиће се у петак, 08.12.2018. године са почетком у 11:00 часова у просторијама Општинске управе Теслић, ул. Карађорђева бр. 18 (канцелларија бр.15).

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

Игор Секулић