ОБАВЈЕШТЕЊЕ – АНКЕТИРАЊЕ ГРАЂАНА

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавамо грађане општине Теслић да ће Општинска управа с циљем унапређења квалитета пружања јавних услуга провести анкету о испитивању задовољства грађана радом Општинске управе, Јавних предузећа, Јавних установа и Скупштине општине Теслић.

Анкетирање грађана ће се вршити у згради општине (шалтер сала) сваким радним даном у периоду од 04.12.2017 до 15.12.2017 године, од 7:30 до 15:00 часова.

Изражавање ставова ће бити анонимног карактера.