ИЗВЈЕШТАЈ комисије за оцјењивање пријава достављених по јавном позиву за финансирање бизниса у оквиру пројекта „Предузетнички фонд за младе“ и утврђивање ранг листе  апликаната

Број: 02 – 014 -733-1/18

Датум: 29.01.2019. године

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј

Комисије за оцјењивање пријава достављених по јавном позиву за финансирање бизниса у оквиру пројекта „Предузетнички фонд за младе“ и утврђивање ранг листе  апликаната

 

Рјешењем Начелника општине Теслић бр. 02-111-158/18 од 06.12.2018. године, именована је Комисија у саставу:

 1. Александар Мркоњић, предсједник Комисије,
 2. Сандра Кузмановић, члан,
 3. Ада Хамидовић, Представник Института за младе КУЛТ члан,
 4. Дарко Лазић, Представник привредника, члан

 

Задатак Комисије било је вредновање пријава на Јавни позив за финансирање бизниса број: 02 – 014 -733/18 од 15.10.2018. према критеријима  утврђеним Правилником о  критеријима, начину и поступку расподјеле средстава из Предузетничког фонда за младе који се финансира средствима Института за развој младих КУЛТ  и буџета Општине.

Комисија је одржала један састанак дана 29.01.2019. године  и утврдила сљедеће:

 • на конкурс се пријавило 10 апликаната;
 • 10 апликаната испуњава услове Јавног позива;
 • 0 апликант не испуњава услове Јавног позива.

Комисија је имала сљедеће задатке:

 • свим члановима доставити комплетне пријаве кандидаткиња на Јавни позив;
 • извршити оцјењивање и бодовање свих пријава у складу са Правилником.

 

Бодовањем пријава дошло се до сљедећих закључака:

 • Комисија сматра да 10 пријава задовољава критерије дефинисане Правилником.
 • Комисија сматра да 0 пријава не задовољава критерије дефинисане Правилником.

 

 • Комисија је сачинила сљедећу ранг листу апликаната:
Редни број Име и презиме Број бодова
1.  МИШО ВИДОВИЋ 516
2. ИГОР БЛАГОЈЕВИЋ 434
3. ДАНИЈЕЛ ВУКОВИЋ, 429
4. ГОРДАН РАДОЊИЋ 418
5. СИНИША ПЕТКОВИЋ 416
6. ДЕЈАН КИТАНОВИЋ 410
7. КАРМЕЛО МАЛИВОЈЕВИЋ 404
8. ДЕЈАН ТОДОРОВИЋ 378
9. СЛАЂАНА ВАСИЋ 358
10. САВИНА ВИДОВИЋ 300

 

Комисија предлаже кандидаткиње од редног броја 1 до редног броја 8 за узимање у даљњу процедуру. На горе наведену ранг листу жалба се подноси  Начелнику општине Теслић у року од осам (8) дана.

 

Предсједник Комисије

Александар Мркоњић