Broj: 01-013-2.1/18
Datum: 31.01.2018. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine Opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

 

S A Z I V A M

 

 1. redovnu sjednicu Skupštine Opštine Teslić za SRIJEDU 07.02.2018. godine u 1000 sati koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

Za rad sjednice predlažem sljedeći:

D n e v n i  r e d

 1. Prijedlog Odluke o pripremi obrasca o planiranju rada i izvještavanju o radu javnih preduzeća i ustanova
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju nacrta izmjene dijela Regulacionog plana komunalno – radne zone 2, u Tesliću
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu
 4. Prijedlog godišnjeg Plana rada Načelnika i Opštinske uprave Teslić za 2018. godinu
 5. Prijedlog Programa izrade prostorno – planske dokumentacije u 2018. godini
 6. Izvještaj o utrošku sredstava od naknade  za finansiranje  zaštite od požara a po Planu utroška  sredstava za 2017.godinu
 7. Prijedlog Plana utroška sredstava od naknade za finansiranje zaštite od požara  u 2018. godini
 8. Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava od vodnih naknada za izgradnju vodnih objekata u   godini
 9. Prijedlog Plana utroška sredstava od vodnih naknada za izgradnju vodnih objekata u 2018. godini
 10. Nacrt Plana kapitalnih investicija opštine Teslić za period 2018-2020. godine
 11. Izvještaj o realizaciji podsticajnih sredstava u poljoprivredi za 2017. godinu
 12. Izvještaj o radu Skupštine opštine Teslić i Stalnih radnih tijela za period   I- XII 2017. godine
 13. Informacija o radu Pravobranilaštva RS – Sjedište zamjenika u Doboju za period od 01.01. 2017. godine do 31.12.2017. godine  Opštine Teslić
 14. Informacija o procjeni stepena zadovoljstva građana kvalitetom pružanja javnih usluga opštinske uprave,  javnih preduzeća, javnih ustanova i radom Skupštine opštine Teslić
 15. Kadrovska pitanja

a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova UO JU „Kulturni centar Teslić“

b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova UO JU „Kulturni centar Teslić“

v) Rješenje o razrješenju člana Opštinske izborne komisije Teslić

16. Odbornička pitanja

17. Razno

PREDSJEDNIK SO-e
Miroljub Letić