Broj: 01-013-141.1/17

Datum: 27.10.2017. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine Opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

 

S A Z I V A M

 

  1. redovnu sjednicu Skupštine Opštine Teslić za PONEDJELJAK 06.11.2017. godine u 1000 sati koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

Za rad sjednice predlažem sljedeći:

D n e v n i  r e d

  1. Nacrt Rebalansa budžeta opštine Teslić za 2017. godinu

a) Nacrt Odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine Teslić za 2017. godinu

b) Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju budžeta opštine Teslić za 2017. godinu

2. Prijedlog Odluke o vodovodu i kanalizaciji

3. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata

4. Prijedlog Odluke o proširenju deponije komunalnog otpada

5. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu „Lanara“ u Tesliću

6. Rješenje o imenovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) za prodaju gradskog građevinskog zemljišta

7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta prostornog plana opštine Teslić za period do 2035. godine

8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja „Lug 2“ u Tesliću

9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana blokova CT3 i CT4, u Tesliću

10.Rješenje o imenovanju Savjeta plana

11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene Regulacionog plana zone S3-1 i Regulacionog plana zone S3-2, u Tesliću

12. Rješenje o imenovanju Savjeta plana

13. Prijedlog Odluke o visini stope poreza na nepokretnosti na području opštine Teslić za 2018. godinu

14. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine Teslić

15. Prijedlog Odluke o pristupanju ispitivanja zadovoljstva građana radom Opštinske uprave, javnih preduzeća i ustanova i Skupštine Opštine

16. Rješenje o imenovanju Savjeta plana

17. Informacija o stanju nasilja u porodici u 2016. godini

18. Informacija o stanju osnovnog i srednjeg obrazovanja sa pregledom uspjeha na kraju školske 2016/17 godine, i upisom u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2017/18 godinu i prijedlogom mjera za poboljšanje stanja

19. Informacija o imovini opštine

20. Informacija o funkcionisanju mjesnih zajednica na području opštine Teslić

21. Prijedlog Zaključka po zahtjevu d.o.o. „Kumal“ Teslić za smanjenje zakupnine

22. Kadrovska pitanja

a) Rješenje o razrješenju članova UO JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Teslić

b) Rješenje o imenovanju v.d. članova UO JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Teslić

v) Prijedlog Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova UO JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Teslić

g) Rješenje o imenovanju članova Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje članova UO JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Teslić

d) Rješenje o imenovanju članova Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje članova UO JU Dječije obdanište „Palčić“ Teslić

đ) Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za propise

23. Odbornička pitanja

24. Razno

Predsjednik SO-e

Miroljub Letić

 

MATERIJAL ZA 11. SJEDNICU SO TESLIĆ (preuzmi)