Broj: 01-013-127.1/17

Datum: 21.09.2017. godine

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine Opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine Opštine,

 

S A Z I V A M

 

 1. redovnu sjednicu Skupštine Opštine Teslić za ČETVRTAK 28.09.2017. godine u 1000 sati koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

Za rad sjednice predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

 

 1. Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Teslić za period I–VI 2017. godine
 2. Prijedlog Odluke o stimulativnim mjerama i uslovima dodjele podsticajnih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih lica
 3. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta u Tesliću, na lokalitetu gradske tržnice, putem neposredne pogodbe
 4. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta u Tesliću, putem neposredne pogodbe
 5. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta u Tesliću, na lokalitetu gradske tržnice, putem usmenog javnog nadmetanja
 6. Prijedlog Odluke o prodaji putem neposredne pogodbe
 7. Prijedlog Odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta na Banji Vrućici
 8. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina
 9. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (putem usmenog javnog nadmetanja–licitacije)
 10. Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja (licitacije) za prodaju građevinskog zemljišta
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju izrade izmjene dijela Regulacionog plana „ZTC Banja Vrućica“ i dijela Regulacionog plana „Banja Vrućica 1“, u Banji Vrućici
 12. Rješenje o imenovanju Savjeta plana
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju JU „Kulturni centar“ Teslić
 14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju nacrta izmjene dijela Regulacionog plana S-7, i dijela Regulacionog plana Zdravstveno – turističkog centra „Banja Vrućica“, u Banja Vrućici
 15. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja „Lug 2“, u Tesliću
 16. Rješenje o imenovanju Savjeta plana
 17. Nacrt Odluke o stipendiranju učenika i studenata
 18. Informacija o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, PJ Teslić
 19. Informacija o eksploataciji šljunka na području opštine Teslić u 2016. godini
 20. Informacija o stanju u oblasti šumarstva za 2016. godinu
 21. Informacija o radu i postignutim rezultatima sportskih organizacija na području opštine Teslić za takmičarsku 2016-2017. godinu
 22. Informacija o aktuelnom stanju vezana za zapošljavanje u JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Teslić
 23. Kadrovska pitanja:

a) Izbor člana školskog odbora JU SŠ „Jovan Dučić“ Teslić

b) Izbor člana školskog odbora JU SŠ „Nikola Tesla“ Teslić

v) Izbor člana školskog odbora JU OŠ „Stevan Dušanić“ Pribinić

g) Rješenje o razrješenju člana UO JU Dječije obdanište „Palčić“ Teslić

d) Rješenje o imenovanju v.d. člana UO JU Dječije obdanište „Palčić“ Teslić

đ) Rješenje o razrješenju v.d. direktora  JU Dječije obdanište „Palčić“ Teslić

e) Rješenje o imenovanju direktora JU Dječije obdanište „Palčić“ Teslić

ž) Rješenje o razrješenju v.d direktora JU Centra za socijalni rad Teslić

z) Rješenje o imenovanju direktora JU Centra za socijalni rad Teslić

i) Rješenje o imenovanju direktora JU Turističke organizacije Teslić

j) Rješenje o imenovanju članova upravnog odbora JU Turističke organizacije Teslić

24. Odbornička pitanja

25. Razno.

Napomena: Materijal za 18. tačku dnevnog reda dostavljen je na prethodnoj sjednici.

PREDSJEDNIK SO-e

Miroljub Letić

 

MATERIJAL ZA SKUPŠTINU (preuzmi)