Broj: 01-013-7/19

Datum: 23.01.2019. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

 

S A Z I V A M

  1. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan ČETVRTAK 31.01.2019. godine u 1000 sati koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

Za rad sjednice predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

1. Prijedlog budžeta Opštine Teslić za 2019. godinu:

a) Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta opštine Teslić za 2019. godinu

b) Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Teslić za 2019. godinu;

2. Nacrt Plana kapitalnih investicija;

3. Nacrt Programa dodjele podsticajnih sredstava za poljoprivredu u 2019. godini;

4. Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Teslić za period 01.01.-31.12. 2017. godine;

5. Prijedlog Odluke o usvajanju plana mjera za otklanjanje nepravilnosti po izvještaju Glavne službe za reviziju Javnog sektora RS;

6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o opozivu Načelnika opštine Teslić;

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje opoziva Načelnika opštine Teslić;

8. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje zemljišta u Đulićima;

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja (licitacije);

10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana zone S4-1 i S4-2, u Tesliću;

11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta plana za praćenje izrade dijela RP zone S4-1 i S4-2, u Tesliću;

12. Davanje saglasnosti na Prijedlog programa rada i finansijskog plana za 2019. godinu PKD „Rad“ Teslić;

13. Kadrovska pitanja;

14. Odbornička pitanja;

15. Razno.

 

Napomena: Materijali za tačke dnevnog reda pod 1.,2.,3. i 12. su dostavljene na prošloj (20. redovnoj) sjednici SO-e Teslić.

 

PREDSJEDNIK SO-e

Miroljub Letić

 

MATERIJAL ZA 21. REDOVNU SJEDNICU SO TESLIĆ (PREUZMI)