RANG LISTA KORISNICA PROJEKTA UG „BONA FIDE“ TESLIĆ

U okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)“ koji se finansira sredstvima Evropske unije, a implementiran je od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP, na području opštine Teslić se realizuje projekat  Udruženja građana „Bona fide“ Teslić „Program podrške razvoju i promociji preduzetništva na području opštine Teslić“. Projekat ima za cilj promociju i podršku preduzetništvu marginalizovanih grupa i sufinansiran je sredstvima Opštine Teslić.

Komisija za izbor korisnica za dodjelu plastenika u okviru projekta UG „Bona fide“ Teslić  a koju čine predstavnici ovog udruženja, UNDP i Opštine Teslić objavljuje sljedeće rezultate:

Broj RANG LISTA I BODOVI

 

1 Vera Karpić 138
2 Slađana Topić 133
3 Biljana Petrović 132
4 Jagoda Marković 130
5 Milanka Ilinčić 128
6 Dragana Stanković 128
7 Marija Dakić 128
8 Dragana Đurđević 128
9 Aleksandra Šakanović 128
10 Radmila Kusić 128
11 Desa Marković 126
12 Snežana Jović 126
13 Stoja Gavrić 124
14 Anđelka Lipić 124
15 Radojka Popović 122
16 Snježana Radić 120
17 Vinka Trivunčević 110
18 Željka Toprek 108
19 Draga Cvijić 106
20 Nevenka Tomić 104
21 Zorka Radešić 104
22 Dragana Simeunić 93
23 Dušanka Kuzmanović 86
24 Ljeposava Subotić 82

 

 

Nakon provedene obuke za korisnice projekta iz plasteničke proizvodnje, preduzetništva i izrade biznis planova, ocjene pristiglih biznis planova, utvrđivanja materijalnog stanja kao i prethodnog iskustva korisnica, Komisija za odabir korisnica projekta  je ocijenila sve korisnice i odlučila da se plastenici površine 60m² dodijele odabranim korisnicama projekta sa gornje liste, zaključno sa rednim brojem 18.

Korisnice projekta koje su nezadovoljne rezultatima  mogu podnijeti svoj prigovor (sa naznakom naziva projekta) na šalteru broj 5. Opštine Teslić u roku od sedam (7) dana od dana objave ovih rezultata na stranici Opštine Teslić i oglasnoj ploči Opštine Teslić.

Prigovori će biti proslijeđeni UNDP na dalje razmatranje, nakon čega će uslijediti procedura ugovaranja sa odabranim korisnicama projekta.

 

Teslić, 20.08.2018.godine                                                                                     KOMISIJA ZA ODABIR