Pro lokal projekat (sve komponente)

Projekat finansira GIZ (Njemačko društvo za tehničku saradnju). Projekat ima tri odvojene komponente u kojima opština Teslić učestvuje zajedno sa 19 opština iz BiH. Prva komponenta projekta se odnosi na izgradnju kapaciteta lokalnih uprava, druga na unapređenje javno-privatnog dijaloga, a treća na uspostavljanje lanca vrijednosti u proizvodnji voća. Tokom izvještajnog perioda, proveden je niz aktivnosti koje su obuhvatile nekoliko segmenata. Kroz projekat je obezbijeđena podrška uspostavljanju efikasnog načina komunikacije opštinske uprave sa poslovnom zajednicom kroz tzv. One stop shop. U okviru istih aktivnosti pripremljeni su vodiči za investitore sa potrebnim informacijama.

Tokom juna mjeseca 2016. godine opština Teslić je zajedno sa partnerskim opštinama pripremila prijavu na Javni poziv koji je objavljen u okviru projekta koji se odnosi na unapređenje poslovnog okruženja.