Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

Načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu 
BORISLAV TEŠIĆ
STRUČNA SPREMA: diplomirani inžinjer šumarstva
KONTAKTI:
e-mail: [email protected]
mobilni: +387(0)66/365-844
fiksni: +387(0)53/411-506
Odjelјenje za privredu i poljoprivredu obavlja upravno-pravne, stručne, administrativne, tehničke i stručne poslove iz nadležnosti opštine, koji se odnose na pripremu, izradu i donošenje programa privrednog razvoja opštine, sarađuje sa odsjekom za razvoj po pitanjima iz djelokruga svojih poslova, vrši poslove analize, praćenja i predlaganja mjera razvoja na području opštine iz djelokruga svojih poslova, vodi upravno-pravne poslove u postupku za izdavanja odobrenja za rad pravnim i fizičkim licima za obavljanje djelatnosti (odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, zanatske djelatnosti, trgovinske djelatnosti, zanatsko-trgovinske djelatnosti, agencija, biroa, knjigovodstvenih servisa i drugih uslužnih djelatnosti, javnog prevoza, teretnog prevoza, taksi prevoza, auto škola i dr.), studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede, poljoprivrede, industrije, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, zanatstva, turizma i ugostiteljstva, ruralnog i poljoprivrednog razvoja, podsticaj razvoja privatnog preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, razvoja poljoprivredne proizvodnje, komasacije i zaštite poljoprivrednog zemljišta, stočarstva, voćarstva, mini farmi, lova, ribolova i dr., populacione politike, kao i druge poslove koji im se posebnim aktima stave u djelokrug rada vrši i druge poslove koje odredi Načelnik opštine, i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima čije je izvršavanje povjereno opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjeljenja.  

Podzakonski akti jedinice lokalne samouprave:

Odluka o određivanju radnog vremena na području opštine Teslić

PREDAJA ZAHTJEVA:

Zahtjev za osnivanje radnje ili djelatnosti (trgovine, ugostiteljstva, zanatstva i sl.) predaje se u šalter sali svaki radni dan u periodu od 7 do 17 časova. Zahtjev se može dobiti na informativnom pultu Skupštine opštine Teslić.


VODIČI I UPUSTVA: