„Otvoreni dan“ za predstavnike organizacija civilnog društva

Obavještavamo  predstavnike svih nevladinih organizacija uključujući i sportska udruženja zainteresovana za učešće u projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) da će se u utorak, 03.oktobra 2017.godine u Tesliću održati „Otvoreni dan“  .  Mjesto održavanja je mala sala u zgradi Opštine Teslić , Karađorđeva ulica 18, sa početkom u 10:00 časova.

Prisutni učesnici ovog događaja će imati priliku da budu detaljnije upoznati o objavljenom  javnom pozivu Opštine Teslić  vezano za predaju prijedloga projekata, način prijavljivanja, kriterijumima i drugim bitnim elementima projekta (ReLOaD) finansiranog od strane Evropske unije a koji realizuje UNDP.

Ovom prilikom će prisutni predstavnici OCD-a imati priliku da izaberu jednog člana evaluacione komisije kao i zamjenika člana za ocjenu pristiglih projekata po javnom pozivu.

Takođe ovom prilikom pozivamo i sve zainteresovane za izbor predstavnika OCD-a da prisustvuju „Otvorenom danu“.

Javni poziv i aplikacioni paket