Pravna pomoć

SLUŽBA PRAVNE POMOĆI

dipl. pravnik, Brkić Jovo

e-mail: [email protected]
telefon: +387(0)53/411-513

Rad sa strankama:
svakim radnim danom od 09 do 12 časova – kancelarija broj 5