Mjesne kancelarije

Mjesne kancelarije na području opštine Teslić djeluju u sklopu Odjeljenja za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć. Obavljaju poslove iz nadležnosti Odjeljenja za opštu upravu koji se odnose na poslove matičara, propisane Odlukom o osnivanju Administrativne službe opštine Teslić ( “Službeni glasnik opštine Teslić” broj 10/13)

Mjesna kancelarija Čečava, vodi matične knjige za područje naselјenih mjesta: Čečava, Ukrinica i Rastuša.

MJESNA KANCELARIJA ČEČAVA
Adresa : 74274 Čečava
Telefon : +387(0)53/445-010

Mjesna kancelarija Pribinić, vodi matične knjige za područje naselјenih mjesta: Pribinić, Buletić, Gornje Liplјe, Šnjegotina Gornja i Parlozi.

MJESNA KANCELARIJA PRIBINIĆ
Adresa : 74276 Pribinić
Telefon : +387(0)53/423-374

Mjesna kancelarija Blatnica, vodi matične knjige za područje naselјenih mjesta : Blatnica, Mladikovine, Ugodnovići, Očauš Gornji , Očauš Donji, Jezera, Bijelo Bučje i Brić.

MJESNA KANCELARIJA BLATNICA
Adresa : 74275
Telefon : +387(0)53/446-179