ODLUKA o produženju roka za dostavu prijava na Javni poziv poslodavcima za korištenje sredstava MEG Projekta za javnu grant šemu podsticaja koji se sufinansira sredsvima iz budžeta opštine Teslić

Broj: 02-014-366-1/18

Datum: 02.07.2018.godine

 

Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17) i člana 10. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava MEG projekta za javnu grant šemu podsticaja privredi koji se sufinansira sredstvima budžeta Opštine, Načelnik opštine Teslić,  donosi

O D L U K U

o produženju roka za dostavu prijava na Javni poziv poslodavcima za korištenje sredstava MEG Projekta za javnu grant šemu podsticaja koji se sufinansira sredsvima iz budžeta opštine Teslić

 

I

Produžava se rok za dostavu prijava na Javni poziv poslodavcima za korištenje sredstava MEG Projekta za javnu grant šemu podsticaja koji se sufinansira sredsvima iz budžeta opštine Teslić za 15 dana.

II

Krajnji rok za dostavu prijava 18.07.2018. godine.

III

Sve ostale odredbe Javnog  poziva ostaju nepromjenjene.

IV

Ova Odluka objaviće se  na oglasnoj tabli i na službenoj web-stranici opštine.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević