Obuka „Upravljanje projektnim ciklusom“ u Tesliću

U Tesliću je 28.i 29.09.2017.godine održana obuka na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“  za predstavnike organizacija civilnog društva , kao aktivnost u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) . Trening je realizovan kao podrška procesu provođenja Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata za finansiranje.

Ovu dvodnevnu obuku je organizovao UNDP kao realizator projekta finansiranog od strane Evropske unije.

Obuku je vođena od strane trenera UNDP-a, gospodina Zlatana Musića i zapaženo je aktivno učešće predstavnika organizacija civilnog društva, koji su ovom obukom imali priliku da unaprijede svoje znanje ne samo o pravilima popunjavanja  dokumentacije po objavljenom javnom pozivu predmetnog projekta, nego i uopšte o izradi projekta i svim fazama projektnog ciklusa.